Tag Archives: สมุดจดบันทึก

ตอบโจทย์การทำงาน สมุดโน๊ตช่วยบันทึกที่เหมาะกับตัวเองในการนำมาใช้งาน

สมุดบันทึกที่ใช้สำหรับจดโน๊ตต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้งานสำหรับ เรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบและเป็นแหล่งสะสมความคิด ทั้งในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวในชีวิต เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราเขียนสะสมไว้สามารถกลับมาสืบค้นข้อมูลที่เคยเขียนไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ เรียบเรียงความคิด การเขียนเรื่องราวที่อยู่ในหัวออกมาจะทำให้เกิดการเรียบเรียง จัดลำดับความคิด และการเขียนยังช่วยเพิ่มพูนความสามารถด้านการจัดระเบียบข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดครั้งก่อน จดทั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไขปัญหาไว้คู่กัน จะช่วยป้องกันปัญหาเดิมเกิดซ้ำ และการแก้ไขปัญหาจนสำเร็จลุล่วงจะทำให้ค้นพบความรู้ วิธีการใหม่ ๆเป็นแหล่งไอเดีย ไอเดียต่าง ๆ ที่เขียนสะสมไว้ในสมุดบันทึกจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เราอาจเชื่อมโยงไอเดียต่าง ๆ เป็นแผนงาน โครงการใหม่ ๆ ได้อย่างไม่คาดคิดได้ เราจะหาสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างไรในปัจจุบันสมุดบันทึกมีหลายรูปแบบ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาหาสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองที่สุดมี 4 ข้อ ได้แก่ รูปแบบการเย็บเล่ม คุณภาพกระดาษ เส้นบรรทัด และขนาดของสมุดบันทึก นอกจากนี้การลองเลือกซื้อสมุดบันทึกหลาย ๆ แบบมาใช้ดู ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้พบสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองที่สุดได้เช่นกัน รูปแบบการเย็บเล่มรูปแบบการเย็บเล่มมีอยู่ 2 แบบใหญ่คือ แบบสันกาว และแบบสันห่วง แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป หากพิจารณาเรื่องการจัดเก็บแบบสันกาวจะจัดเก็บได้ง่ายกว่า แต่กรณีที่ต้องเขียนในพื้นที่แคบ ๆ แบบสันห่วงก็จะเหมาะกับการใช้งานมากกว่า แบบสันกาว ข้อดี1. ไม่เทอะทะ จัดเก็บในชั้นหนังสือได้ง่าย2. เปิดกาง […]

การจดสมุดบันทึกให้เกิดประโยชน์มุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิต

รูปแบบการทำงานที่แตกต่าง การทำงานที่ดีเราต้องมีหลักการในการบริหารบุคลากร กว่าแต่ละคนจะเติบโตเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างก็ผ่านเหตุการณ์อันเป็นปัญหามากบ้างน้อยบ้างแทบทั้งสิ้น ถึงอย่างไรเขาเหล่านั้นที่สามารถฝ่ามรสุมมาได้เพราะการยึดหลัก “ ความสำเร็จ ” ซึ่งเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อไต่เต้าสู่ความเป็นสุดยอดคน จนใครๆ ต่างก็กล่าวยอมรับว่านี่แหละคือคนที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจะมาพูดถึงอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องมีติดตัว คือการใช้สมุดบันทึกให้เกิดประโยชน์ในการจดบันทึก ที่จะช่วยในการทำงานของเราได้ดีขึ้น ในช่วงเวลาการทำงานของแต่ละคนก็จะมีการจดจำสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อมูลที่ต้องมาวางแผนการทำงานกัน จึงจะมาพูดถึงข้อดีของการบันทึกช่วยความจำมีดังนี้ 1. เพราะว่าสามารถรักษาความรู้ข่าวสารเอาไว้อย่างได้ผล เพราะฉะนั้นจึงสามารถป้องกันการลืมได้2. บันทึกเรื่องราว ได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลาที่เรามีไอเดียใหม่ๆ ซึ่งตนเองคิดแล้วลงมือทำได้ในทันทีทันใด3. ขอเพียงแต่ให้ตนเองอ่านเข้าใจก็พอ ไม่ว่าจะใช้ตัวอักษรอะไรเขียนตัวอักษรแย่เพียงไรก็ไม่สำคัญ ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถใช้แบบวิธีของตนเองเขียนได้โดยเร็ว4. ความหมายของการรักษาเอาไว้อย่างได้ผลในข้อที่ 1 ก็คือสามารถเกิดใหม่ตลอดเวลา และเราสามารถกลับมาอ่านย้อนหลังได้อีกครั้ง การบันทึกความจำคือสติปัญญาของมนุษย์ ดังนั้นต่อไปนี้พวกเราจะพูดถึงวิธีการและศิลปะของการบันทึกช่วยความจำอย่างได้ผล 1.จดข่าวสารของเรื่องจริงเรื่องหนึ่งไว้ในแผ่นการ์ด (หรือในกระดาษที่ใช้สำหรับช่วยความจำแผ่นหนึ่ง) อย่ารวมข่าวสารหลาย ๆ ข่าวสารไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน2. ขณะจดบันทึกอย่าลืมเขียนวันเดือนปี3. มิเพียงแต่ข่าวสารเป็นตัวอักษรซึ่งฝ่ายตรงข้ามให้พวกเราเท่านั้น คำพูดที่พูดออกมาจากปากของฝ่ายตรงข้ามจึงจะมีค่าอย่างแท้จริง ขณะที่เขาพูดก็ต้องจดบันทึกไว้4. เขียนด้วยคำพูดและจากใจจริงของตนเอง อย่าแกล้งดัดจริต5. ถ้าหากในตัวไม่มีกระดาษใช้สำหรับจดบันทึก ให้จดในกระดาษอะไรก็ได้ซึ่งคุณสามารถหาได้ในขณะนั้น ขณะที่เผชิญกับปัญหายุ่งยากสมองจะครุ่นคิดเสมอว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร บางครั้งข้อคิดเป็นก็ผุดขึ้นในสมองอย่างฉับพลันว่า “ทำอย่างนี้ดีแล้ว” เหตุการณ์ทำนองนี้มีมากมาย โดยเฉพาะผู้คนที่มีธุรกิจมากมาย เหตุการณ์เช่นนี้ก็ยิ่งเกิดขึ้นมาก แต่ทว่าโดยส่วนใหญ่แล้วความคิดเฉียบไวซี่งผุดขึ้นในสมองอย่างฉับพลันมักจะถูกลืมไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป การบันทึกความจำคือสติปัญญาของมนุษย์ […]