การจดสมุดบันทึกให้เกิดประโยชน์มุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิต

รูปแบบการทำงานที่แตกต่าง การทำงานที่ดีเราต้องมีหลักการในการบริหารบุคลากร กว่าแต่ละคนจะเติบโตเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างก็ผ่านเหตุการณ์อันเป็นปัญหามากบ้างน้อยบ้างแทบทั้งสิ้น ถึงอย่างไรเขาเหล่านั้นที่สามารถฝ่ามรสุมมาได้เพราะการยึดหลัก “ ความสำเร็จ ” ซึ่งเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อไต่เต้าสู่ความเป็นสุดยอดคน จนใครๆ ต่างก็กล่าวยอมรับว่านี่แหละคือคนที่ประสบความสำเร็จ

ดังนั้นจะมาพูดถึงอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องมีติดตัว คือการใช้สมุดบันทึกให้เกิดประโยชน์ในการจดบันทึก ที่จะช่วยในการทำงานของเราได้ดีขึ้น

ในช่วงเวลาการทำงานของแต่ละคนก็จะมีการจดจำสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อมูลที่ต้องมาวางแผนการทำงานกัน จึงจะมาพูดถึงข้อดีของการบันทึกช่วยความจำมีดังนี้

1. เพราะว่าสามารถรักษาความรู้ข่าวสารเอาไว้อย่างได้ผล เพราะฉะนั้นจึงสามารถป้องกันการลืมได้
2. บันทึกเรื่องราว ได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลาที่เรามีไอเดียใหม่ๆ ซึ่งตนเองคิดแล้วลงมือทำได้ในทันทีทันใด
3. ขอเพียงแต่ให้ตนเองอ่านเข้าใจก็พอ ไม่ว่าจะใช้ตัวอักษรอะไรเขียนตัวอักษรแย่เพียงไรก็ไม่สำคัญ ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถใช้แบบวิธีของตนเองเขียนได้โดยเร็ว
4. ความหมายของการรักษาเอาไว้อย่างได้ผลในข้อที่ 1 ก็คือสามารถเกิดใหม่ตลอดเวลา และเราสามารถกลับมาอ่านย้อนหลังได้อีกครั้ง

การบันทึกความจำคือสติปัญญาของมนุษย์ ดังนั้นต่อไปนี้พวกเราจะพูดถึงวิธีการและศิลปะของการบันทึกช่วยความจำอย่างได้ผล

1.จดข่าวสารของเรื่องจริงเรื่องหนึ่งไว้ในแผ่นการ์ด (หรือในกระดาษที่ใช้สำหรับช่วยความจำแผ่นหนึ่ง) อย่ารวมข่าวสารหลาย ๆ ข่าวสารไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน
2. ขณะจดบันทึกอย่าลืมเขียนวันเดือนปี
3. มิเพียงแต่ข่าวสารเป็นตัวอักษรซึ่งฝ่ายตรงข้ามให้พวกเราเท่านั้น คำพูดที่พูดออกมาจากปากของฝ่ายตรงข้ามจึงจะมีค่าอย่างแท้จริง ขณะที่เขาพูดก็ต้องจดบันทึกไว้
4. เขียนด้วยคำพูดและจากใจจริงของตนเอง อย่าแกล้งดัดจริต
5. ถ้าหากในตัวไม่มีกระดาษใช้สำหรับจดบันทึก ให้จดในกระดาษอะไรก็ได้ซึ่งคุณสามารถหาได้ในขณะนั้น

ขณะที่เผชิญกับปัญหายุ่งยากสมองจะครุ่นคิดเสมอว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร บางครั้งข้อคิดเป็นก็ผุดขึ้นในสมองอย่างฉับพลันว่า “ทำอย่างนี้ดีแล้ว” เหตุการณ์ทำนองนี้มีมากมาย โดยเฉพาะผู้คนที่มีธุรกิจมากมาย เหตุการณ์เช่นนี้ก็ยิ่งเกิดขึ้นมาก แต่ทว่าโดยส่วนใหญ่แล้วความคิดเฉียบไวซี่งผุดขึ้นในสมองอย่างฉับพลันมักจะถูกลืมไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป

การบันทึกความจำคือสติปัญญาของมนุษย์ การจดบันทึกช่วยความจำคือเทคนิคสำคัญของการนำเอาข่าวสารมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการงาน

Spread the love