how-to-buy | ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1.เลือกรายการสินค้า

ลูกค้าทำการเลือกสินค้า พร้อมแจ้ง รายละเอียดสินค้า จำนวน และข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่พนักงานขาย

2.ส่งแบบโลโก้

ลูกค้าส่ง Logo และรายละเอียดต่างๆของโลโก้ เพื่อทำการออกแบบ

3.ชำระเงินค่ามัดจำ

ลูกค้าตรวจสอบแบบตัวอย่างสินค้าที่สั่งทำเรียบร้อย แล้วแจ้งยืนยันแบบพร้อมทั้งชำระค่ามัดจำ

4.ขึ้นตัวอย่างจริง

ทางบริษัทจะทำการขึ้นตัวอย่างจริง จะส่งให้ลูกค้าพิจารณา โดยส่งรูปภาพ ไปให้ลูกค้าดูก่อน

5.ผลิตสินค้า

หลังจากลูกค้าทำการยืนยันตัวอย่างจริง แล้วจะดำเนินการผลิตตามรายการ ที่ลูกค้าสั่งซื้อ

6.ส่งสินค้า

จัดส่งสินค้า – เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันนัดหมาย เวลา สถานที่ในการจัดส่งสินค้าล่วงเวลา 1 วัน พร้อมทั้งชำระเงินส่วนที่เหลือ